artykuly krzywa_zapominania Notatka – 

robimy ją w ściśle określonym celu – przede wszystkim, aby pomóc swojej pamięci. Jest to doskonała pomoc w przypominaniu sobie i utrwalaniu wyuczonego materiału, zwłaszcza jeżeli korzystamy z notatek, które sami opracowaliśmy.

 POWTARZANIE jest w utrwalaniu wiedzy czymś niezbędnym.

 Warto wiedzieć, że według tzw. „Krzywej zapominania” najwięcej zapominamy natychmiast po zakończeniu uczenia się. W związku z tym należy powtarzać jak najszybciej po przyswojeniu informacji, tego samego dnia. Jeśli jednak ulegliśmy pokusie przełożenia tej czynności na później, stwierdzamy najczęściej, że pamiętamy niewiele i musimy zacząć uczyć się od początku.

 W powtarzaniu najogólniejsza zasada jest następująca: początkowo przerwy nie mogą być zbyt długie, gdyż grozi to szybkim ubytkiem informacji z pamięci – właśnie zapominaniem. W miarę utrwalania materiału mogą być one coraz dłuższe. A o tym, ile czasu powinny wynosić, najlepiej zdecydować samemu, uwzględniając właściwe osobiste predyspozycje.

 Już w starożytności zauważono, że powtarzanie jest najlepszym sposobem trwałego zapamiętywania i uczenia się.

  artykuly krzywa_zapominania