chc Chcę i mogę

 – czyli jestem w stanie to wszystko, co wymaga uczenie się do egzaminu, POZNAĆ, ZROZUMIEĆ I ZAPAMIĘTAĆ.

Planowanie – ukierunkowany celowo opis zamierzeń, ustalający tok postępowania, dobierający środki i porządkujący kolejność działań.

Należy zaplanować konieczne czynności związane z uczeniem się.

I. Przed przystąpieniem do planowania harmonogramu przygotowania się do egzaminu, warto odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:

1. Czego będę się uczył?

2. Po co się tego trzeba uczyć? Jakie są moje cele uczenia się?

3. Na kiedy mam się nauczyć danego materiału?

4. W jakim czasie, czyli jak dużo czasu mam na naukę?

5. Gdzie zamierzam się uczyć?

6. W jakich warunkach będę się uczyć?

7. Jakimi sposobami pragnę się uczyć?

8. Czy potrafię wziąć odpowiedzialność za samodzielne uczenie się?

9. Czy będę się uczyć z innymi osobami?

10. Co sprzyja realizacji uczenia się, jakie zastosuję wzmocnienia motywacji?

11. Co utrudnia i ogranicza uczenie się?

II. Kilka zasad planowania procesu uczenia się, w którym należy zwrócić uwagę na:

1. Maksymalne wykorzystanie czasu pracy umysłowej.

2. Wniesienie wkładu osobistego w uczenie się.

3. Maksymalne wykorzystanie osobistego potencjału intelektualnego.

4. Pełna koncentracja na kilku istotnych zadaniach.

5. Podejmowanie efektywnych decyzji.

 

 

 

 chc