Sukces w nauce
 
 1. Wszystko co robię, chcę robić dobrze.
 2. Mam wytknięte określone cele.
 3. Uważam swoje obowiązki za wiążące mnie.
 4. Dotrzymuję kroku kolegom i współdziałam z nimi.
 5. Pracuję nad usunięciem słabości fizycznej. Dbam o własne zdrowie.
 6. Szukam porady w sprawach, których sam nie umiem rozwiązać.
 7. Uczęszczam do szkoły regularnie.
 8. Przychodzę na zajęcia punktualnie.
 9. Nigdy nie zostaję na drugi rok w tej samej klasie.
 10. Zachowuję się uprzejmie wobec nauczycieli.
 11. Przestrzegam regulaminu szkolnego.
 12. Mówię jasno i poprawnie.
 13. Ubieram się schludnie.
 14. Zachowuję się kulturalnie.
 15. Uczestniczę w życiu społecznym szkoły.
 16. Dbam o dobrą opinię własną.
 17. Unikam mało wartościowego towarzystwa.
 18. Biorę udział w dyskusjach klasowych.
 19. Często pytam i często odpowiadam na pytania.
 20. Słucham uważnie lekcji.
 21. Prowadzę starannie notatki z lekcji.
 22. Piszę czytelnie i czysto.
 23. Umiejętnie gospodaruję czasem przeznaczonym na naukę.
 24. Trzymam wszystkie książki i pomoce pod ręką.
 25. Znam zasady uczenia się.
 26. Staram się znaleźć coś interesującego dla siebie w każdym przedmiocie.
 27. Staram się rozumieć, a nie wykuwać na pamięć.
 28. Wypracowuję własne, najbardziej odpowiadające mi techniki uczenia się różnych przedmiotów.
 29. Przed sprawdzianem unikam nieprzytomnego kucia.
 30. Systematycznie powtarzam.
 31. Podejmuję chętnie prace dodatkowe z poszczególnych przedmiotów nauczania.
  
Powyższy test został opracowany przez psychologa H. Sheftera. Umożliwia on dokonanie swoistego obrachunku cech, które powinien posiadać uczeń, jeśli chce osiągnąć pożądane rezultaty i sukcesy.