POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - zakłada, że wszyscy ludzie, niezależnie od zewnętrznych warunków swojej egzystencji, mają te same potrzeby, których spełnienie umożliwia życie pełnią możliwości.

 

Schemat procesu porozumiewania się:

 

Obserwacja – spostrzeganie konkretnych słów, wydarzeń lub czynów, bez ocen, przyjętych z góry założeń i etykietowania.

Uczucie – identyfikacja uczuć, które pojawiają się w zaobserwowanej sytuacji.

Potrzeba – próba określenia, jaka potrzeba powoduje te uczucia i czy w danej sytuacji ta potrzeba jest zaspokojona czy nie.

Prośba – wyrażenie jasnej, konkretnej, wykonalnej prośby o działanie sprzyjające zaspokojeniu potrzeb, które się ujawniły w tym wydarzeniu.

 

 PRZEMYŚLENIA  

 

 Ważne jest nawiązanie kontaktu z innymi na poziomie serca, aby możliwe były zrozumienie, szacunek, zaufanie.

 

 

 

Zastanów się, czy jesteś w stanie posłuchać drugiego człowieka, nie oceniając go, nie szufladkując, nie doradzając, po prostu zrozumieć go takim, jaki on jest…