Pedagog oczekuje na Was

Zadania Pedagoga szkolnego

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna po zmianach

     Harmonogram pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 półrocze

     Harmonogram pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2 półrocze

Nowy adres www.pedagog.eckziugubin.pl