ppp  Do zadań pedagoga szkolnego należy:

Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,

  • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
  • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
  • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
  • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
  • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
  • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas specjalnych,
  • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
  • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
  • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.