foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witam na stronie pedagoga szkolnego Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. Strona poświęcona jest bieżącym informacjom związanym z działalnością pedagoga. Zachęcam wszystkich do zaglądania na tę stronę także w celu skorzystania z różnych porad tutaj zamieszczonych. Pedagog Szkolny: Alicja Szymańska, tel 684558249, www.pedagog.eckziugubin.pl

Przelącz jezyk

Polish English French German Japanese
Nagłówek Pedagog

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

Liczba odsłon

DzisiajDzisiaj17
WczorajWczoraj95
Ostatni tydzieńOstatni tydzień823
Ostatni miesiącOstatni miesiąc916
ŁącznieŁącznie216948
Najwięcej 03-07-2020 : 341
34.200.222.93

Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

images 1POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ppp

 

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GUBINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020    

1.Pomoc psychologiczno-w szkole i polega na:

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

a)szczególnych uzdolnień,

b)niepełnosprawności,

c)choroby przewlekłej,

d)niedostosowania społecznego,

e)zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f)specyficznych trudności w uczeniu się,

g)zaburzeń komunikacji językowej,

h)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)niepowodzeń edukacyjnych,

j)zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

l)innych potrzeb ucznia.

2.Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają:

a)nauczyciele,

b)wychowawcy,

c)specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni).

 

we współpracy z:

a)rodzicami uczniów,

b)poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana w formie:

 uczniom:

a)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

b)zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

c)socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

d)zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,

e)porad, konsultacji dla uczniów, rodziców.

rodzicom uczniów

a)porad i konsultacji.

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek

a)rodziców ucznia,

b)ucznia,

c)nauczyciela,

d)wychowawcy,

e)specjalisty.

 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2013 

 AKTY PRAWNE

 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

2020 Copyright Pedagog Szkolny Rights Reserved