E3 G4OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program ERASMUS+ 3 edycja w ECKZiU

dział projektów mobilności

tytuł: „Hotelarstwo i kuchnia francuska źródłem doświadczeń i kompetencji"

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035743

okres realizacji: 01.06.2017. - 31.05.2019. najbliższy wstaż w okresie 28.03.2019. - 22.05.2019.

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

 1. uczestnicy – uczniowie technikum klas I, II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

 1. grupa IV- 28.03.2019. - 22.05.2019.
 2. liczba osób – 4

Kandydatury proszę zgłaszać do koordynatora projektu Pani Alicji Szymańskiej do 14.12.2018. do godziny 12.00. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

 1. Wiek
 2. Kierunek kształcenia zawodowego
 3. Predyspozycje i umiejętności zawodowe
 4. Stan zdrowia
 5. Znajomość języka (francuski, angielski)
 6. Rys psycho-społeczny, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu
 7. Kultura osobista i zdyscyplinowanie
 8. Umiejętność pracy w zespole

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt. 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY